سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید در صحن کارخانه با استفاده از همکاری عامل های هوشمند برای حصول به سفارشی سازی انبوه

فهرست مطالب فصل 1: مقدمه. پيشرفت­هاي اخير در توليد منعطف و تکنولوژي اطلاعات اين امکان را فراهم کرده است که سيستم­هاي توليدي بتوانند با هزينه پايين­تر طيف وسيع­تري از محصولات يا خدمات را ارائه نمايند. به­علاوه افزايش رقابت در سطح جهاني منجر به رويارويي صنايع با رويکرد...