انتخاب صفحه
طراحی و ساخت منبع تغذیه سوییچینگ”Buck” بااستفاده از مدار های منطقی

طراحی و ساخت منبع تغذیه سوییچینگ”Buck” بااستفاده از مدار های منطقی

چکیده مزیت منابع تغذیه سوییچینگ نسبت به رگولاتور های معمولی ،بازدهی وراندمان بسیار بالا بعلاوهقابلیت انعطاف پذیری بیشتر می باشد. معمولا این رگولاتور ها رگولاسیون خط وبار خوبی نسبت به رگولاتور های خطی دارند. منابع تغذیه سوییچینگ دارای آرایش های مختلفی هستند که در پروژه...