طراحي و ساخت منبع تغذيه سوييچينگ”Buck” بااستفاده از مدار های منطقی

طراحي و ساخت منبع تغذيه سوييچينگ”Buck” بااستفاده از مدار های منطقی

چكيده مزيت منابع تغذيه سوييچينگ نسبت به رگولاتور هاي معمولي ،بازدهي وراندمان بسيار بالا بعلاوهقابليت انعطاف پذيري بيشتر مي باشد. معمولا اين رگولاتور ها رگولاسيون خط وبار خوبي نسبت به رگولاتور هاي خطي دارند. منابع تغذيه سوييچينگ داراي آرايش هاي مختلفي هستند كه در پروژه...