انتخاب صفحه
BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی

BLUETOOTH و آینده آن در اتوماسیون صنعتی

 مقدمه استانداردBluetooth در سال1994 به وسیلهL.M.Ericson سوئدی اختراع شد.این استاندارد به یادبودMarald Blatand Bluetooth دوم پادشاه دانمارک(940-981A.D) و بخاطر موفقیت او درایجاد اتحاد بین دانمارک و نروژ در زمان حکومتش به این نام خوانده شد.چراکه میگفتند همانطور که این...