انتخاب صفحه

بررسی تاثیر ورقهای پلیمری ومیلگرد بر روی عملکرد سازه ای بلوک های ساخته شده از بتن سبک هوادار

چکیده امروزه استفاده از مصالح ساختمانی سبک بسیار متداول شده است . در همین راستا بتن هوادار اتوکلاو شده Autocalved Aerated concreteیا AAC برای اولین بار در سال ١٩٢٣ توسط یک آرشیتکت سوئدی اختراع گردید. از آن پس استفاده از این نوع بتن فوق سبک ابتدا در اروپا و سپس در...