انتخاب صفحه
مدل سازی و شبیه سازی خودروی تولید داخل به صورت هیبرید الکتریکی با نرم افزار ADVISOR

مدل سازی و شبیه سازی خودروی تولید داخل به صورت هیبرید الکتریکی با نرم افزار ADVISOR

چکیده بهبود خودروهای موجود از نظر کاهش مصرف سوخت وآلاینده ها به دلیل عواملی چون کاهش ذخایر سوخت های فسیلی ،افزایش روز افزون مصرف فرآینده های نفتی ،گرمایش جهانی ومسایل زیست محیطی برای دولت ها و صاحبان صنایع امری ضروری است. به همین دلیل خودرو های هیبرید الکتریکی به...