انتخاب صفحه
بررسی و معرفی  و انتخاب مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

بررسی و معرفی و انتخاب مدارهای مبدل آنالوگ به دیجیتال

مقدمه : در دنیای امروز با گسترش روز افزون دنیای دیجیتال با ید به دنبال پلی برای ایجاد ارتباط بین دنیای آنالوگ و دیجیتال باشیم . این پل از طریق مبدل های آنالوگ به دیجیتال ساخته می شود . تکنیک های بسیاری برای طراحی مبدل های آنالوگ به دیجیتال و جود دارند که هر کدام از...