انتخاب صفحه
معرفی شبکه های AD HOC و روش های فشرده سازی و انتقال ویدیو در آنها

معرفی شبکه های AD HOC و روش های فشرده سازی و انتقال ویدیو در آنها

مقدمه با اختراع تلگراف بی سیم در سال 1986 و در پی آن ارسال اولین پیام تلگراف از یک سوی اقیانوس اطلس به سوی دیگر آن به مسافتی بیش از km4500 مخابرات بی سیم وارد عرصه جدیدی گردید که نتیجه آن معرفی کاربردها و خدمات مختلف بی سیم به طور روزافزون بوده است که از آن جمله می...