انتخاب صفحه
پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه

پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه

مقدمه: نوشتن برنامه برای یک کامپیوتر همانند یاد دادن گره زدن بند کفش به یک کودک است و نیازمند بیان کردن مراحل کار به صورت درست می باشد. برنامه Visual C# یک زبان برنامه نویسی است که به وسیله آن می توانید به کامپیوتر خود بگویید چه کارهایی را انجام دهد. اما کامپیوتر نیز...