انتخاب صفحه

ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس اسید فیلوس در دو فرم آزاد و کپسوله در بستنی کیوی غیر تخمیری فرا سودمند

 فهرست مطالب فصل اول : کلیات بیشتر مردم با شنیدن نام باکتری به یاد عفونت می افتند ولی غافل از آنکه بسیاری از باکتری ها نه  تنها بیماری زا نبوده بلکه دارای خواص مفید و سودمندی برای بدن می باشد. با نگاهی کلی به دنیای میکرو ارگانیسم ها سیری میکنیم در این دنیای...