انتخاب صفحه
طراحی و شبیه¬سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی

طراحی و شبیه¬سازی کنترل‌کننده‌های هوشمند بهینه برای کنترل بار فرکانس توربین‌های بادی

فایل های اجرایی شبیه سازی شده در Matlab شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار و محاسبه تلفات شبیه سازی یک سیستم قدرت با وجود توربین بادی و سیستم فتوولتائیک در MATLAB شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB شبیه سازی استفاده از موتور القایی به...