انتخاب صفحه
بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه

بررسی نتایج عمل جراحی TUR-B تومور مثانه

فهرست مطالب: فصل اول تومور مثانه دومین تومور شایع دستگاه ادراری- تناسلی می باشد . بیماران مبتلا به کانسر مثانه با متوسط سنی 65 سال به طور معمول با gross hematuria  مراجعه می کنند. کانسر مثانه در بیماران مسن تر با کانسر پروستات همراهی دارد. میزان شیوع این بیماری بالا...