انتخاب صفحه

ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده ها – DEA

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق کلیات تحقیق، اولین فصل پایان نامه می­باشد و هدف از آن آشنایی خواننده با موضوع تحقیق است، مطالب این فصل باید به نحوی باشد که با جملات بسیار ساده  ابتدا مسئله تحقیق را مطرح کند و بعد از آن سوالات تحقیق را در راستای مسئله تحقیق مطرح...