انتخاب صفحه

اثرات تغذیه ای سطوح مختلف نانو سلنیوم در سنین 22 تا 42 روزگی بر پاسخ ایمنی، برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه یکی از مهم­ترین بخش­های صنعت تمام کشورها که با امنیت غذایی در ارتباط است، صنایع غذایی می باشد. با کمبود منابع غذایی و افزایش جمعیت، توسعه این بخش از صنعت ضروری به ­نظر می­رسد. استفاده از فناوری­های نوین در این بخش، رویکردی جدید است که...