انتخاب صفحه
کاربرد نانو سیلیس در ضد آب کردن پارچه

کاربرد نانو سیلیس در ضد آب کردن پارچه

مقدمه: این طرح با عنوان تهیه پارچه های ضدآب با استفاده از نانو سیلیس رسیدن به خاصیت مطلوب ضدآب می باشد، و پارچه های تولیدی جهت تهیه البسه و برخی منسوجات به کار گرفته خواهند شد. در این تحقیق از نانو سیلیس به همراه ترکیبات سیلیکونی استفاده میگردد که بتوان به نتایج بهتر...