بررسی تأثیر درمان با لووتیروکسین بر لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی خفیف

فهرست مطالب: فصل اول: معرفی پژوهش از نظر تعریف، اصطلاح ساب كلينيكال هايپوتيروئيدي به طور كلي براي توصيف بيماراني با سطح نرمال  FT4 و افزايش خفيف سطح سرمي TSH توصيف مي‌شود. ديگر اصطلاحاتي كه براي اين شرايط استفاده مي‌شود؛ هايپوتيروئيدي خفيف، هايپوتيروئيدي پيش باليني و...