انتخاب صفحه

تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد

فهرست مطالب 1ـ فصل اول: کلیات پژوهش با ظهور قرن بیست و یکم ، مراکز آموزشی از سویی در حال گذر از فرایند آموزشی به فرایند یاددهی-یادگیری هستند که در این فرایند یادگیرندگان باید مسوولیت یادگیری خودشان را در داخل و خارج از کلاس درس به عهده بگیرند. از سویی دیگر گسترش...