انتخاب صفحه

تولید نوروسفر از سلول¬های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه. امروزه تحقیق بر روی سلول­های بنیادی به دانش پیشرفته­ای تبدیل شده است که نه تنها در حیات علمی، بلکه در بعد اقتصادی نیز موثر قلمداد می­شود ]1[. سال­هاست که این تفکر در ذهن دانشمندان شکل گرفته که با توجه به امکان تقسیم سلولی آیا می­توان درمان...