انتخاب صفحه
مدلسازی و تحلیل سازه ای دم هواپیمای مسافربری

مدلسازی و تحلیل سازه ای دم هواپیمای مسافربری

فهرست مطالب  فصل اول مدلسازی و تحلیل سازه­های مختلف هواپیماهای امروزی، از مهمترین مسائل صنعت هواپیمایی می­باشد. مجموعه­ی دم هواپیما، نقش تعیین کننده­ای در عملکرد هواپیما دارد. این مجموعه سه وظیفه­ی تامین پایداری استاتیکی و دینامیکی هواپیما، ایجاد توانایی کنترل هواپیما...