انتخاب صفحه

بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا

فهرست مطالب  فصل اول: کلیات این‌همانی فردی  یا هویت شخصی معادل واژه‌ی personal Identity  ، یکی از مسائل اصلی مورد بحث در فلسفه نفس است. سؤال  از اصل و ماهیت انسان و این‌ که چه عاملی باعث می‌شود فرد از تولد تا زمان مرگش یک شخص باقی بماند و چگونگی  تشخیص این استمرار از...