آشنایی با شبکه های عصبی و SVM و آنالیز موجک و کاربرد آنها در تشخیص اثر انگشت

آشنایی با شبکه های عصبی و SVM و آنالیز موجک و کاربرد آنها در تشخیص اثر انگشت

مقدمه: شبكه هاي عصبي مصنوعي كه در واقع الگو برداري شده از شبكه هاي عصبي طبيعي هستند كاربرد هاي زيادي در حل مسائل گوناگون دارند.در اين سمينار سعي بر آن است تا بتوان از قابليت هاي بالاي اين شبكه ها در شناخت يكي از موارد زيست سنجي انسان يعني اثرانگشت استفاده كرد.بررسي...