تجزیه‌ی الکتروشیمیایی فرمالدئید

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه یکی از پیامدهای دنیای صنعتی و مدرنیزه شدن زندگی کنونی آلودگی محیط زیست می‌باشد که در کلیه ابعاد زیستی انسان اعم از آب، خاک و هوا آثار مخرب خویش را نشان می‌دهد. فاضلابهای صنعتی که محصول پیشرفت تکنولوژی در صنعت می‌باشد روز به روز آثار زیان‌بار...

بررسی آزمایشگاهی اکسایش الکتروشیمیایی فنل برای تصفیه پساب

فهرست مطالب فصل 1: مقدمه   ضایعات آب مشکلی جدی در سطح جهان است. دسترسی به آب سالم و تمیز برای تأمین نیازهای انسانی مختلف، در دهه­های آینده یک چالش مهم محسوب می­شود. انجمن حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا برآورد کرده است که تقریباً یک سوم جریان آب جهان به طور مشخص...