بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی

فهرست مطالب فصل اول  کلیات     امروزه در ايران و ساير كشورهاى اسلامى، انديشه‌هاى انتقادى روشنفكران به ديدگاه سنتى دين، مورد توجه بخش مهمى از طبقات گوناگون جامعه، به خصوص اقشار تحصيل كرده و نسل جوان قرار گرفته است. چشم پوشى و كم توجهى به اين دگرگونى های فرهنگى، نه تنها...