مدار امپدانسی

مدار امپدانسی

مقدمه روش های بسیاری جهت بالابردن کیفیت توان وهمچنین کنترل ولتاژ هم ازلحاظ جلوگیری ازتغییرات ناخواسته وهم تغییر خواسته کاربردیافته است.مداری دیگر برای کنترل ولتاژ که یک مدار امپدانس است بانام z-source موجود است که مشخصه های بهتری نسبت به کنترلرهای دیگرمیتواند ارائه...