استخراج روغن پسته¬ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آن

استخراج روغن پسته¬ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی آن

فهرست مطالب فصل اول با توجه به افزایش تقاضا جهت تولید روغن چه برای مصرف خوراکی و چه برای استفاده های صنعتی مطالعاتی، در این زمینه انجام شده و پیشرفت­هایی حاصل گردیده است. مقدار زیادی از روغن­ها و چربی­ها از منابع گیاهی مختلف که توانایی تولید روغن­های خوراکی را دارند...