تاثير قرارگيري درازمدت در معرض امواج الکترومغناطيس با فرکانس بسيار پايين بر فعاليت مکانيکي آئورت ايزوله موش صحرايي نر و تداخل اثر آن با سيستم‌هاي کولینرژیک، آدرنرژيک و نيتررژيک

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه        امواج الکترومغناطیس ترکیبی است از یک میدان الکتریکی و یک میدان مغناطیسی متغیر (نوسانی) عمود بر هم که در جهت عمود بر دو میدان در فضا انتشار می‌یابد. در حقیقت امواج الکترومغناطیس انرژی هستند که به شکل میدان‌های نوسانی از نقطه‌ای به...
استفاده از مگنت های الکتریکی در حمل بار

استفاده از مگنت های الکتریکی در حمل بار

مقدمه امروزه انرژی الکتریکی کابردهای گسترده ای در تمام بخشهای صنعت و زندگی بشر پیدا کرده است به گونه ای که تصور زندگی بدون انرژی الکتریکی سخت است. از سوی دیگر مغناطیس هم مبدأ تحولات و اختراعات گوناگونی بوده است. و یکی از زیباییهای علم امروز، پیوند این دو حوزه با...