پالینولوژی سازند آبدراز در برش چینه شناسی غرب روستای سنگانه

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پهنه رسوبی- ساختاری کپه داغ شامل کوه­­های هزار مسجد در شمال شرق ایران است که در یک راستای WNW تا ESE از شرق دریای خزر آغاز و پس از عبور از ترکمنستان و ایران، وارد خاک افغانستان می­شود. کپه داغ به عنوان یک میدان گازی عظیم بین سه کشور ایران،...