کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه

کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه

فهرست مطالب فصل 1- مقدمه افزایش تأثیرات منفی انرژی فسیلی بر روی محیط زیست، مانند گرم شدن جهانی و بحران در دسترس بودن انرژی، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که از انرژی­های جایگزین دیگری مانند انرژی خورشید، باد و خورشید-هیدروژن استفاده کنند. این انرژی­ها تجدیدپذیر...
تحلیل تجربی تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی جوش لبه روی هم کامپوزیت پلی پروپیلن

تحلیل تجربی تأثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص مکانیکی جوش لبه روی هم کامپوزیت پلی پروپیلن

چکیده کاربرد الفین های ترموپلاستیک مانند پلی پروپیلن در سال های اخیر به علت قابلیت بازیافت مجدد، چگالی پایین، مقاومت در برابر تغییرات شیمیایی و هزینه خرید پایین در کامپوزیت های زمینه پلیمری افزایش پیدا کرده است. از انواع الیاف تقویت کننده که برای کامپوزیت های زمینه...
تحلیل تجربی خواص مکانیکی جوش لب به لب اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیتهای PP

تحلیل تجربی خواص مکانیکی جوش لب به لب اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیتهای PP

چکیده فرایند جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی یکی از روشهای جوشکاری حالت جامد است که در ابتدا بـرای جوشکاری آلومینیوم و آلیاژهای آن مورد استفاده قرار می گرفت و امروزه برای جوشکاری سایر مواد نیز بـه کار میرود. در سالهای اخیر این روش بر روی مواد پلیمری نیز صـورت گرفتـه اسـت و...
کامپوزیتهای ترموپلاستیک جوشکاری شده روش اصطکاکی- اغتشاشی

کامپوزیتهای ترموپلاستیک جوشکاری شده روش اصطکاکی- اغتشاشی

چکیده فرایند جوشکاری اصطکاکی‌‌ اغتشاشی یکی از روشهای نوین جوشکاری حالت جامد است که در سالهای اخیر پشرفت ‌های قابل توجهی درآن ‌صورت گرفته است‌. این روش در ابتدا برای‌ آلومینیوم و آلیاژهای آن مورد استفاده قرار گرفت و امروزه ‌برای جوشکاری سایر مواد نیز به کار می ‌رود در...