کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه

کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه

فهرست مطالب فصل 1- مقدمه افزایش تأثیرات منفی انرژی فسیلی بر روی محیط زیست، مانند گرم شدن جهانی و بحران در دسترس بودن انرژی، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که از انرژی­های جایگزین دیگری مانند انرژی خورشید، باد و خورشید-هیدروژن استفاده کنند. این انرژی­ها تجدیدپذیر...
تحليل تجربی تأثير پارامترهای فرآيند جوشكاری اصطكاكی اغتشاشی بر خواص مكانيكی جوش لبه روی هم كامپوزيت پلی پروپيلن

تحليل تجربی تأثير پارامترهای فرآيند جوشكاری اصطكاكی اغتشاشی بر خواص مكانيكی جوش لبه روی هم كامپوزيت پلی پروپيلن

چکیده کاربرد الفین های ترموپلاستیک مانند پلی پروپیلن در سال های اخیر به علت قابلیت بازیافت مجدد، چگالی پایین، مقاومت در برابر تغییرات شیمیایی و هزینه خرید پایین در کامپوزیت های زمینه پلیمری افزایش پیدا کرده است. از انواع الیاف تقویت کننده که برای کامپوزیت های زمینه...
تحلیل تجربی خواص مکانیکی جوش لب به لب اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیتهای PP

تحلیل تجربی خواص مکانیکی جوش لب به لب اصطکاکی اغتشاشی کامپوزیتهای PP

چکیده فرایند جوشکاري اصطکاکی- اغتشاشی یکی از روشهاي جوشکاري حالت جامد است که در ابتدا بـراي جوشکاري آلومینیوم و آلیاژهاي آن مورد استفاده قرار می گرفت و امروزه براي جوشکاري سایر مواد نیز بـه کار میرود. در سالهاي اخیر این روش بر روي مواد پلیمري نیز صـورت گرفتـه اسـت و...
کامپوزیتهای ترموپلاستیک جوشکاری شده روش اصطکاکی- اغتشاشی

کامپوزیتهای ترموپلاستیک جوشکاری شده روش اصطکاکی- اغتشاشی

چکیده فرایند جوشکاری اصطکاکی‌‌ اغتشاشی یکی از روشهای نوین جوشکاری حالت جامد است که در سالهای اخیر پشرفت ‌های قابل توجهی درآن ‌صورت گرفته است‌. این روش در ابتدا برای‌ آلومینیوم و آلیاژهای آن مورد استفاده قرار گرفت و امروزه ‌برای جوشکاری سایر مواد نیز به کار می ‌رود در...