ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط

فهرست مطالب فصل نخست. کلیات‌تحقیق. رشد فزاینده استفاده از اینترنت رقابت را برای ناشران روزنامه­ها فشرده­تر می­سازد و در عین حال می­تواند موجب تقویت آن­ها هم گردد. ناشران روزنامه­ها شاهد آن هستند که خوانندگان آن­ها روزبه­روز کاهش می­یابند. این ناشران قادر نیستند که...