بررسی تأثير استفاده از آنالوگ ها (قياس مستقيم) در بهبود اجرای برنامه درسی مدارهای الكتريكی دوره تحصيلی متوسطه

بررسی تأثير استفاده از آنالوگ ها (قياس مستقيم) در بهبود اجرای برنامه درسی مدارهای الكتريكی دوره تحصيلی متوسطه

چکیده از هدفهای مهم آموزش در محیط پرتلاطم و متغیر کنونی،آموختن شیوه های خلاقیِت و نوآوری است تا فراگیر بتواند در رویارویی با محیط های مختلف، کارآمدی آموزش ها را تجربه نماید.یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق و...
بررسی تاثير استفاده از الگوی بديعه پردازی ﴿مستقيم﴾ در پيشرفت يادگيری دانش آموزان سال سوم هنرستان در درس ماشين های الكتریکی

بررسی تاثير استفاده از الگوی بديعه پردازی ﴿مستقيم﴾ در پيشرفت يادگيری دانش آموزان سال سوم هنرستان در درس ماشين های الكتریکی

چکیده: نتایج پژوهش ها نشان می دهد دانش آموزان سال سوم هنرستان در رشته های تحصیلی الکتروتکنیک در دروسی مانند مدارهای الکتریکی و ماشین های الکتریکی جریان مستقیم دچار افت تحصیلی هستند. برای این امر دلایل گوناگونی وجود دارند که از جمله ی آنها می توان به عدم وجود انگیزه در...