انتخاب صفحه
بررسی تأثیر استفاده از آنالوگ ها (قیاس مستقیم) در بهبود اجرای برنامه درسی مدارهای الکتریکی دوره تحصیلی متوسطه

بررسی تأثیر استفاده از آنالوگ ها (قیاس مستقیم) در بهبود اجرای برنامه درسی مدارهای الکتریکی دوره تحصیلی متوسطه

چکیده از هدفهای مهم آموزش در محیط پرتلاطم و متغیر کنونی،آموختن شیوه های خلاقیِت و نوآوری است تا فراگیر بتواند در رویارویی با محیط های مختلف، کارآمدی آموزش ها را تجربه نماید.یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق و...
بررسی تاثیر استفاده از الگوی بدیعه پردازی ﴿مستقیم﴾ در پیشرفت یادگیری دانش آموزان سال سوم هنرستان در درس ماشین های الکتریکی

بررسی تاثیر استفاده از الگوی بدیعه پردازی ﴿مستقیم﴾ در پیشرفت یادگیری دانش آموزان سال سوم هنرستان در درس ماشین های الکتریکی

چکیده: نتایج پژوهش ها نشان می دهد دانش آموزان سال سوم هنرستان در رشته های تحصیلی الکتروتکنیک در دروسی مانند مدارهای الکتریکی و ماشین های الکتریکی جریان مستقیم دچار افت تحصیلی هستند. برای این امر دلایل گوناگونی وجود دارند که از جمله ی آنها می توان به عدم وجود انگیزه در...