مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله

مطالعه آزمایشگاهی پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله

فهرست مطالب فصل اول. پدیده­های خوردگی[1] و سایش[2] به عنوان یکی از آسیب­ها و چالش­های مهم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به حساب می­آیند. پدیده­ی خوردگی طبق تعریف، واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده، معمولأ یک فلز و محیط اطراف آن می‌باشد که به تغییر خواص ماده...

ارائه مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای چند محصوله با تقاضاهای فازی و حل آن با الگوریتم ژنتیک

فهرست مطالب 1- مقدمه و کلیات تحقیق مسئله زنجیره تأمین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است. زنجیره تأمین شامل خرید و تأمین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی،شبکه،مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و...

تجدیدآرایش شبکه توزیع به منظورکاهش تلفات با استفاده ازالگوریتم ژنتیک

مقدمه حدود دو دهه است که مطالعه بر روی استفاده از عملیات بازآرایی برای کاهش تلفات آغاز شده است و در نتیجه ی این مطالعات روش های متعددی برای انجام عملیات بارآرایی در مجلات و کنفرانس های مهندسی برق ارائه گردیده است. در بیشتر این مقالات بار نقاط مختلف در شبکه به صورت...

روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درون شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و مورچگان

مقدمه تولد واقعی هوش مصنوعی در اوایل قرن بیستم اتفاق افتاده اسـت و رو شهـای مختلفـی از آن زمان تا کنون، برای مدلسازی، شبیهسازی و بهینهسازی ابداع شدهانـد . بسـیاری از ایـن روش هـا، از طبیعت الهام گرفته شده و برخی از آنها، مانند منطق فازی، بر اساس فلسفه طراحی شدهاند....
تعیین مکان و ظرفیت بهینه DG _S با سطح نفوذ مشخص جهت حداقل سازی حذف بار ناشی از پدیده کاهش ولتاژ

تعیین مکان و ظرفیت بهینه DG _S با سطح نفوذ مشخص جهت حداقل سازی حذف بار ناشی از پدیده کاهش ولتاژ

چکیده: هدف نهایی یک سیستم قدرت تامین انرژی الکتریکی مشترکین نهایی می باشد.لیکن وقتی سیستم در یک وضعیت اظطراری قرار میگیرد ممکن است بعضی از بارها به قیمت تامین بارهای مهمتر حذف شوند تا نگه داری سیستم به درستی انجام شود.یکی یاز عوامل اظطراری که می تواند امنیت سیستم را...