مدل سازی خطای اندازه گیری ضریب شکست محلول پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مدل سازی خطای اندازه گیری ضریب شکست محلول پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده  یکی از راه های تبدیل هیدروژن به رایج ترین انواع انرژی های مورد نیاز مانند الکتریسیته و گرما، استفاده از پیل  سوختی است. از انواع مختلف پیل ها به منظور تولید برق در نیروگاه ها ،وسایل قابل حمل، خودروها، سفینه های فضایی، زیردریایی ها و غیره استفاده می شود. پیل...