برنامه ریزی سیستم تولید تک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

برنامه ریزی سیستم تولید تک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده   در دنیای صنعتی امروز، شرکت ها برای حفظ توان رقابتی خود ملزم به تولید محصولات با کیفیت و از طرف دیگر ارزان می باشند . این امر با کاهش تلفات،بهینه کردن زمان تولید و عرضه بهنگام محصولات میسر  میگردد. بعلاوه محدودیت امکانات موجود و افزایش تقاضا، تولید کنندگان را...