برنامه ریزي سیستم تولید تک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

برنامه ریزي سیستم تولید تک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

چکیده   در دنیاي صنعتی امروز، شرکت ها براي حفظ توان رقابتی خود ملزم به تولید محصولات با کیفیت و از طرف دیگر ارزان می باشند . این امر با کاهش تلفات،بهینه کردن زمان تولید و عرضه بهنگام محصولات میسر  میگردد. بعلاوه محدودیت امکانات موجود و افزایش تقاضا، تولید کنندگان را...