بررسی استاندارد های IEEE در رابطه با wimax

مقدمه: دراين سمينار استاندارد IEEE802.16 را كه بيشتر وبه طور متداول به Wimax (دسترسي ميكرويووبراي ارتباط دو وسيله با هم به صورت جهاني) معروف شده است تشريح مي كنيم. اين استاندارد سالها در دست ساخت بود و ساخت آن در ژوئن 2004 به پايان رسيد.در اين سمينار تلاش خواهد شد كه...
آشنایی با ims و رابطه آن با NGM و بررسی سیستم های امنیتی آن

آشنایی با ims و رابطه آن با NGM و بررسی سیستم های امنیتی آن

مقدمه: IMS (زير سيستم چند رسانه اي بر مبناي IP ) در واقع يك شالوده شبكه سيار است كـه انتقـال اطلاعـات،صحبت و تكنولوژي شبكه سيار را در طي يك ساختار برمبناي IP ممكن مي سازد و جهت پر كـردن فاصـلهميان مخابرات كلاسيك و سرويسهاي جديد مانند اينترنت و افزايش كيفيت ، يكپارچه...