بررسی استاندارد های IEEE در رابطه با wimax

مقدمه: دراین سمینار استاندارد IEEE802.16 را که بیشتر وبه طور متداول به Wimax (دسترسی میکرویووبرای ارتباط دو وسیله با هم به صورت جهانی) معروف شده است تشریح می کنیم. این استاندارد سالها در دست ساخت بود و ساخت آن در ژوئن 2004 به پایان رسید.در این سمینار تلاش خواهد شد که...
آشنایی با ims و رابطه آن با NGM و بررسی سیستم های امنیتی آن

آشنایی با ims و رابطه آن با NGM و بررسی سیستم های امنیتی آن

مقدمه: IMS (زیر سیستم چند رسانه ای بر مبنای IP ) در واقع یک شالوده شبکه سیار است کـه انتقـال اطلاعـات،صحبت و تکنولوژی شبکه سیار را در طی یک ساختار برمبنای IP ممکن می سازد و جهت پر کـردن فاصـلهمیان مخابرات کلاسیک و سرویسهای جدید مانند اینترنت و افزایش کیفیت ، یکپارچه...