بررسی روش های کلاسیک کنترل دور موتور و بررسی روش های نوین آن (بدون سنسور و شبکه عصبی)

بررسی روش های کلاسیک کنترل دور موتور و بررسی روش های نوین آن (بدون سنسور و شبکه عصبی)

چکیده: با گسترش روز افزون کاربردهای علم جدید و تازه ظهور علم نرم در شاخه‌های مختلف علوم و رشته های مهندسی ، اصول طراحی‌ها و روشهای محاسبه و کنترل و پردازش دستخوش تحولاتی بزرگ و در خور تآمل شده اند. در این بین شبکه‌های عصبی مصنوعی مورد توجه فوق العاده‌ای قرار...