ارائه الگوریتم ژنتیک برای مساله تخصیص تعمیم یافته استوار دو هدفه

چکیده یکی از جدیدترین رویکردها در حوزه بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت که در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است، بهینه سازی استوار است. این رویکرد با دادههای غیر قطعی به جای توزیع احتمال مجموعه عدم قطعیت را در نظر میگیرد و هدف آن است که جوابی بیابد که...
برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

برنامه ریزی تغییرات در سیستم قدرت تجدید ساختار شده

پیشگفتار: با توجه به اینکه ایجاد برنامه ریزی تعمیرات بر روی قابلیت اطمینـان سیـستم و اقتـصاد شـبکه تـاثیرمی گذارد ، انجام برنامه ریزی تعمیرات به لحاظ مدیریت و بهره برداری از شبکه در سیـستم قـدرت ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد. برای ایجاد برنامه ریزی تعمیرات در سیستم...
پیش بینی قیمت بازار برق با استفاده از شبکه های عصبی

پیش بینی قیمت بازار برق با استفاده از شبکه های عصبی

مقدمه: نگرانی اصلی هر صنعت الکتریکی توانایی تولید قابل اطمینان و خدمت رسانی بدون وقفه به مصرف کنندگان خود است. برخلاف دیگر کالاها، انرژی الکتریکی به دلیل ماهیت طبیعی خود، به محض تولید باید مصرف شود که در غیر این صورت بابت تولید،تولید کننده پولی دریافت نمی کند....
ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستمهای قدرت

ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستمهای قدرت

مقدمه حل مسأله UC در واقع یک مسأله ترکیبی بهینه سازی با هر دو نوع متغیر گسسته(درمدار قرارگرفتن واحدها)وپیوسته(سطوح تولید)میباشدکه میزان تولید برای هر یک از واحدهای موجود درترکیب مورد نظر با استفاده از پخشبار اقتصادی به دست میآید.پاسخ بهینه مسأله UC را میتوان به وسیله...

مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان با الگوریتم ژنتیک، دسته ذرات ، ترکیب فازی و دسته ذرات و الگوریتم قورباغه ای

مقدمه: در سال های اخیر عملکرد ماندگار سیستم های قدرت و برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب آن به یکی از دغدغه های اساسی تبدیل گشته است . هر آنقدر که سیستم های قدرت گسترده و پیچیده تر می شوند و بارگذاری آن ها سنگین تر می گردد ، عملکرد آن ها نیز به مراتب می تواند در معرض...