طراحی و ساخت دستگاه ثبت نوار قلب

طراحی و ساخت دستگاه ثبت نوار قلب

چکیده : بطور کلی این پروژه به 3 بخش تبدیل می­شود: بخش اول آماده­سازی سیگنال، بخش دوم میکروکنترولر و بخش سوم نمایش سیگنال بر روی کامپیوتر. در ابتدا سیگنال دریافتی از بدن تقویت شده و سپس به مدار فیلترینگ فرستاده می­شود تا نویز و تداخلات ناخواسته آن با عبور از چندین سطوح...