مروری بر روش المان محدود به همراه استفاده از آن در بررسی سرعت انتشار موج در خاک دانه ها

مروری بر روش المان محدود به همراه استفاده از آن در بررسی سرعت انتشار موج در خاک دانه ها

فهرست مطالب فصل اول مقدمه مصالح دانه‏ای از ذراتی مجزا تشکیل شده‏اند که رفتار ماکروسکوپی پیچیده‏ای در برابر بارهای خارجی از خود نشان می‏دهند. خاک‏ها نیز مصالحی متشکل از ذرات با اندازه‏های مختلف می‌باشند و رفتار آنها‏ به وسیله نیروهای بین این ذرات تعیین می‏شود. با این...