بررسی سرمایش مغناطیسی و معالات حاکم بر ان

بررسی سرمایش مغناطیسی و معالات حاکم بر ان

سرمایش مغناطیسی یا Magnetic Refrigeration در دمای اتاق پدیده نوظهوری می باشد که با داشتن پتانسیل کاهش مصرف انرژی و حذف صدمات زیست محیطی می تواند در آینده ای نزدیک جایگزین یخچال های معمولی کنونی گردد و در دهه اخیر بسیار مورد توجه و علاقه قرار گرفته است. امروزه تقریبا...