بررسی سرمایش مغناطیسی و معالات حاکم بر ان

بررسی سرمایش مغناطیسی و معالات حاکم بر ان

سرمايش مغناطيسي يا Magnetic Refrigeration در دماي اتاق پديده نوظهوري مي باشد كه با داشتن پتانسيل كاهش مصرف انرژي و حذف صدمات زيست محيطي مي تواند در آينده اي نزديك جايگزين يخچال هاي معمولي كنوني گردد و در دهه اخير بسيار مورد توجه و علاقه قرار گرفته است. امروزه تقريبا...