زمین شناسی و معدنکاری و فرآوری و تصفیه و الکترولیز کنسانتره کانه های روی

مقدمه:                                                                                               کانه های مورد استفاده در تولید روی به دو دسته کلی سولفوره و اکسیده(سیلیکات ها و کربنات ها) تقسیم می شوند . 97% فلز روی در دنیا با استفاده از سولفورهای روی تولید می شود...