مبانی و روش معناشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق في كلمات القرآن الكريم

مقدمه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏* الرَّحْمَانُ* عَلَّمَ الْقُرْءَانَ* خَلَقَ الْانسَانَ* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ*…[1] یکی از ویژگی­های انسان داشتن نعمت بیان است و بیان به معنای پرده­برداری از هر چیز است، مسلم است که با این معنی دیگر منظور از بیان تنها...