بررسی نانو کامپوزیت های آلیا ژ EPDM/NR  و   الاستومرهای NR و EPDM  و بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های بر پایه NR و بر پایه EPDM

بررسی نانو کامپوزیت های آلیا ژ EPDM/NR و الاستومرهای NR و EPDM و بررسی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های بر پایه NR و بر پایه EPDM

چکیده: لاستیک طبیعی از خواص مکانیکی خوبی برخورداربوده و دارای مشخصات فرآیندپذیری جالبی میباشد. اما بواسطه وجود باند دوگانه در ساختار اصلی، این ماده در برابر عوامل جوی بسیار حساس می باشد. خواص این ماده در حضور رطوبت ، گرما ، نور ، ازن وتشعشع افت پیدا میکند. مقاومت ضعیف...