بررسی نانو کامپوزیت های آليا ژ EPDM/NR  و   الاستومرهاي NR و EPDM  و بررسی خواص مکانیکی نانو كامپوزيت هاي بر پايه NR و بر پايه EPDM

بررسی نانو کامپوزیت های آليا ژ EPDM/NR و الاستومرهاي NR و EPDM و بررسی خواص مکانیکی نانو كامپوزيت هاي بر پايه NR و بر پايه EPDM

چكيده: لاستيك طبيعي از خواص مكانيكي خوبي برخورداربوده و داراي مشخصات فرآيندپذيري جالبي ميباشد. اما بواسطه وجود باند دوگانه در ساختار اصلي، اين ماده در برابر عوامل جوي بسيار حساس مي باشد. خواص اين ماده در حضور رطوبت ، گرما ، نور ، ازن وتشعشع افت پيدا ميكند. مقاومت ضعيف...