اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

فهرست مطالب فصل اول : کلیات دما و شوری دو کمیت بنیادی در اقیانوس‌شناسی فیزیکی و اساس کار اقیانوس شناسان در مطالعه و شناخت فرآیندها در اقیانوس‌ها و حوزه‌های آبی می­باشند، که می­توانند در اثر ورود یک پساب گرم تغییر کرده و باعث آلودگی حرارتی شوند.       ورود پساب گرم...