بررسی تاثیر سیاسیت های اقتصاد باز در بخش پولی در بلند مدت

فهرست مطالب  فصل اول: کليات تحقيق طي چند دهه اخير پديده جهاني شدن توانسته است كليه معادلات بين المللي و بعضا داخلي کشورها را تحت تاثير خود قرار دهد. گسترش حجم مبادلات تجاري و مالي، افزايش وابستگي‌ها و ارتباطات اقتصادي بين‌المللي نشان دهنده آن است که اقتصادهاي ملي بايد...