ارتباط افسردگی با الگوی غذایی

ارتباط افسردگی با الگوی غذایی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و بیان مسآله افسردگی یک اختلال روانی رایج است که مشخصه آن احساس غمگینی، نداشتن انگیزه و عدم احساس لذت، اختلال خواب، تغییر در اشتها، احساس گناه و بی ارزش بودن، خستگی و کاهش تمرکز است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 350 میلیون نفر از مردم جهان...