مقايسه ويژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدايی 10-9 سال معتاد به اينترنت

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش در دنيايي كه روز به روز در حال پيچيده‌تر شدن است، ضرورت استفاده از اينترنت براي انسان بيش از پيش احساس مي‌شود، زيرا اينترنت مي تـواند نقش عمده‌اي در كسب مهارت ایفا نماید. اينترنت توانسته با ورود خود به سرعت به يكي از ابزارهاي لازم...