بررسی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر راه‏اندازی کسب‏ و کار خانگی

فهرست مطالب  فصل اول: کلیات در دنیای کنونی از یک سو سازمان‌ها روز به روز کوچک‌تر و انعطاف پذير تر شده و از سوي ديگر مرزهاي ميان خانه و محل كار در حال از بين رفتن است. بر اساس نظریه‌ی توسعه‌ی انساني و معقول[1]، كار در آينده در خدمت ديگران نخواهد بود بلكه فعاليتي است كه...