بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو

مقدمه       اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلي  کشورها و چه در سطح بین المللی  مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از اين اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.     قانون گذار ایران با...