بررسي تأثير دوره کارشناسي بر نگرش دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه ها نسبت به اينترنت بر اساس مدل IAS

فهرست مطالب فصل اول: کليات پژوهش ورود به هزاره سوم، موجب تشديد علاقه پژوهشگران اجتماعي در دهه‌هاي ١۹٨۰ و ١۹۹۰ ميلادي به توليد علم در دو حوزه نظريه‌پردازي و پژوهش در خصوص اهميت، جايگاه، و چگونگي استفاده از فناوري اطلاعات به طور عام و اينترنت به طور خاص در جامعه...