الگوریتم های کلید متقارن و نامتقارن و DES و AES و رمز های دنباله ای و بلوکی در رمز نگاری اطلاعات و شکستن کلیدهای رمز نگاری

الگوریتم های کلید متقارن و نامتقارن و DES و AES و رمز های دنباله ای و بلوکی در رمز نگاری اطلاعات و شکستن کلیدهای رمز نگاری

مقدمه رمزنگاری از دیرباز به عنوان یک ضرورت برای حفاظت اطلاعات خصوصی در مقابل دسترسیهای غیرمجاز در تجارت و سیاست و مسایل نظامی وجود داشته است. به طور مثال، تلاش برای ارسال یک پیام سری بین دو همپیمان بهگونهای که حتی اگر توسط دشمن دریافت شود، قابل درک نباشد، در رم قدیم...

بررسی استاندارد های IEEE در رابطه با wimax

مقدمه: دراین سمینار استاندارد IEEE802.16 را که بیشتر وبه طور متداول به Wimax (دسترسی میکرویووبرای ارتباط دو وسیله با هم به صورت جهانی) معروف شده است تشریح می کنیم. این استاندارد سالها در دست ساخت بود و ساخت آن در ژوئن 2004 به پایان رسید.در این سمینار تلاش خواهد شد که...
معرفی طرح هندسی ، فعال و پیوسته در اشتراگ گذاری رمز

معرفی طرح هندسی ، فعال و پیوسته در اشتراگ گذاری رمز

مقدمه یکی از مسائلی که در مکانهای حساس مانند بانکها، پایگاههای اطلاعاتی و غیره مطرح است مسئله نحوه نگهداری رمزها و کلید های دسترسی و همچنین دسترسی به این مکانها و اطلاعات می باشد. اگر این اطلاعات بصورت یکجا و در نزد یک فرد یا دستگاه خاص قرار داده شود ضریب امنیتی به...