الگوریتم های کلید متقارن و نامتقارن و DES و AES و رمز های دنباله ای و بلوکی در رمز نگاری اطلاعات و شکستن کلیدهای رمز نگاری

الگوریتم های کلید متقارن و نامتقارن و DES و AES و رمز های دنباله ای و بلوکی در رمز نگاری اطلاعات و شکستن کلیدهای رمز نگاری

مقدمه رمزنگاري از ديرباز به عنوان يك ضرورت براي حفاظت اطلاعات خصوصي در مقابل دسترسيهاي غيرمجاز در تجارت و سياست و مسايل نظامي وجود داشته است. به طور مثال، تلاش براي ارسال يك پيام سري بين دو همپيمان بهگونهاي كه حتي اگر توسط دشمن دريافت شود، قابل درك نباشد، در رم قديم...

بررسی استاندارد های IEEE در رابطه با wimax

مقدمه: دراين سمينار استاندارد IEEE802.16 را كه بيشتر وبه طور متداول به Wimax (دسترسي ميكرويووبراي ارتباط دو وسيله با هم به صورت جهاني) معروف شده است تشريح مي كنيم. اين استاندارد سالها در دست ساخت بود و ساخت آن در ژوئن 2004 به پايان رسيد.در اين سمينار تلاش خواهد شد كه...
معرفی طرح هندسی ، فعال و پیوسته در اشتراگ گذاری رمز

معرفی طرح هندسی ، فعال و پیوسته در اشتراگ گذاری رمز

مقدمه يكي از مسائلي كه در مكانهاي حساس مانند بانكها، پايگاههاي اطلاعاتي و غيره مطرح است مسئله نحوه نگهداري رمزها و كليد هاي دسترسي و همچنين دسترسي به اين مكانها و اطلاعات مي باشد. اگر اين اطلاعات بصورت يكجا و در نزد يك فرد يا دستگاه خاص قرار داده شود ضريب امنيتي به...