طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

فهرست مطالب 1 مقدمه بهینه‌یابی در ریاضیات، اقتصاد، مدیریت به برگزیدن بهترین عضو از یک مجموعه از اعضای دست یافتنی اشاره می‌کند. در ساده ترین شکل تلاش می‌شود که با گزینش نظام مند داده‌ها از یک مجموعه قابل دستیابی و محاسبه مقدار یک ‏تابع حقیقی مقدار بیشینه و کمینه آن به...